Partide politice
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Data înregistrării:27 Aprilie 1994
Numărul de membri:~40000
Doctrina:Comunism
Istoric:
Constituirea PCRM:
În urma suspendării activităţii Partidului Comunist din august 1991, s-a format un comitet de iniţiativă în frunte cu Vladimir Voronin care şi-a canalizat eforturile în vederea anulării legii privind suspendarea şi reînregistrării acestui partid. Comitetul, în baza Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice, a început să adune semnături pentru constituirea noului Partid al Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM). La 22 octombrie 1993 a avut loc prima conferinţă de constituire a PCRM, la care au participat 169 delegaţi, reprezentînd organizaţiile de partid şi comitetele din Chişinău, Bălţi, Comrat, Cahul, Soroca, Drochia, Străşeni şi alte raioane ale republicii. În cadrul conferinţei a fost declarată constituirea PCRM, a fost aprobat Statutul, pronunţată Declaraţia de principii a partidului şi ales Consiliul Republican al partidului în frunte cu trei copreşedinţi: Vladimir Voronin, Andrei Neguţă şi Fiodor Manolov. La conferinţă a fost lansat un apel către toţi doritorii de a deveni membri ai PCRM. Sovietul Republican de partid a demarat formarea structurilor de partid. La 8 aprilie 1994 s-a desfăşurat cea de-a doua conferinţă de constituire a PCRM, în cadrul căreia au fost operate unele modificări în Statutul PCRM şi organele de conducere ale partidului (a fost demis Fiodor Manolov din funcţia de co-preşedinte al Sovietului Republican al PCRM). În cadrul conferinţelor de constituire, PCRM s-a declarat succesorul de drept al ideologiei Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi al Partidului Comunist al Moldovei. La 27 aprilie 1994, PCRM a fost înregistrat oficial.
Congresul I al PCRM din 24 decembrie 1994:
La Congresul I al PCRM au participat 389 persoane, delegate de 3100 membri de partid din 165 organizaţii primare şi 35 comitete raionale şi orăşeneşti de partid. Congresul a adoptat Programul partidului, a introdus unele schimbări în Statut şi a ales Comitetul Central (CC) şi Comisia Centrală de Revizie (CCR) ale PCRM. Plenara CC al PCRM a ales Comitetul Politic Executiv al CC şi l-a desemnat pe Vladimir Voronin în funcţia de Prim-Secretar al CC al PCRM.
Congresul II al PCRM din 30 august 1996:
La 30 august 1996 a avut loc Congresul al II-lea extraordinar al PCRM, la care a fost discutată şi adoptată strategia şi tactica PCRM în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din decembrie 1996. Congresul a hotărît că PCRM va participa la alegerile prezidenţiale şi l-a desemnat pe Vladimir Voronin drept candidat din partea PCRM. Candidatul PCRM a obţinut 10.26% din voturile exprimate ale alegătorilor în primul tur ale alegerilor prezidenţiale. În al doilea tur, PCRM l-a susţinut pe Petru Lucinschi.
Congresul III al PCRM din 22 martie 1997:
La lucrările Congresului au participat 389 delegaţi, reprezentînd 417 organizaţii primare de partid din toate structurile teritorial-administrative ale Moldovei. Congresul a trecut în revista rezultatele campaniei electorale a PCRM pentru alegerile prezidenţiale din 1996, a stabilit obiectivele pentru alegerile parlamentare din 1998 şi tactica PCRM în campania electorală. Congresul a adoptat şi unele modificări în Programul partidului.
Partid parlamentar de opoziţie 1998-2001:
În urma scrutinului din 1998, fracţiunea PCRM (40 de mandate de deputat) s-a aflat în opoziţie parlamentară faţă de Alianţa pentru Democraţie şi Reforme (ADR), iar în noiembrie 1999, a acordat împreună cu FPCD vot de neîncredere Guvernului Sturza. PCRM nu a susţinut iniţiativa din 1999 a preşedintelui ţării Petru Lucinschi de desfăşurare a unui referendum republican consultativ privind schimbarea sistemului de guvernămînt existent în RM cu unul prezidenţial. În schimb, la 5 iulie 2000, fracţiunea parlamentară a PCRM a susţinut modificarea formei de guvernămînt din republică semiprezidenţială în republică parlamentară. În decembrie 1999, PCRM a organizat prima Conferinţă republicană de partid, în cadrul căreia a fost discutată şi adoptată “Strategia dezvoltării social-economice a Republicii Moldova” — un program alternativ de guvernare al PCRM şi de activitate a partidului pe termen mediu.
Aflarea la guvernare 2001-2005:
Rezultatele alegerilor legislative anticipate din 25 februarie 2001 i-au permis PCRM să obţină 71 din cele 101 mandate de deputat şi să formeze o majoritate parlamentară capabilă să modifice Constituţia şi să desemneze şeful statului. Astfel, la 20 martie 2001 Eugenia Ostapciuc, deputat PCRM este aleasă în calitate de preşedinte al Parlamentului, iar la 4 aprilie 2001 primul-secretar al PCRM, Vladimir Voronin, a fost ales Preşedinte al Republicii Moldova. La 19 aprilie al aceluiaşi an PCRM a aprobat componenţa nominală a Guvernului Tarlev I şi programul de activitate al Guvernului “Renaşterea economiei — renaşterea ţării”. La 27 septembrie 2003, la PCRM a aderat Partidul Demnităţii Civice din Moldova.
Congresul IV al PCRM din 21–22 aprilie 2001:
La Congres au participat delegaţi din 905 organizaţii primare ale PCRM din toate structurile teritorial-administrative ale Moldovei. Delegaţii au introdus unele modificări în Programul şi Statutul partidului, instituind 2 funcţii noi: Preşedinte al Partidului Comuniştilor şi Secretar Executiv al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor. La 22 aprilie 2002, Vladimir Voronin a fost ales în funcţia de Preşedinte al partidului, iar Victor Stepaniuc, liderul fracţiunii parlamentare a PCRM, în funcţia de Secretar Executiv. Congresul a ales, de asemenea, şi noua componenţa a Comitetului Executiv Politic al CC.
Congresul V al PCRM din 11 decembrie 2004:
La lucrările Congresului al V-lea al PCRM au participat 630 de delegaţi din 1670 organizaţii primare (săteşti, orăşeneşti şi raionale) de partid. Congresul l-a reales pe Vladimir Voronin în calitate de Preşedinte al PCRM şi a desemnat componenţa Comitetului Central şi a Comisiei Centrale de Revizie ale PCRM. În cadrul Congresului, a fost subliniat faptul că PCRM este un partid modern european de stînga, care urmăreşte integrarea europeană a Moldovei, prin modernizarea societăţii acesteia. De asemenea, s-a decis iniţierea procesului de elaborare a unui nou Program al partidului, adaptat la realităţile social-economice şi politice existente. După încheierea lucrărilor Congresului al V-lea al PCRM, au fost convocate Plenara CC şi CCR nou-alese de congres. Plenara CC al PCRM a ales membrii Comitetului Executiv Politic al CC şi în calitate de secretari ai CC al PCRM pe Valeriu Sava şi Victor Stepaniuc.
Aflarea la guvernare 2005–2009:
În urma alegerilor parlamentare din 6 martie 2005, PCRM a obţinut o victorie detaşată, intrînd în posesia a 56 mandate de deputat. Aceasta i-a permis PCRM-ului să-l promoveze, cu suportul PPCD, PDM şi PSL, pe liderul său Vladimir Voronin în funcţia de şef al statului pentru un mandat consecutiv. La 19 aprilie 2005, PCRM a aprobat programul de activitate şi componenţa nominală a Guvernului Tarlev II. După (auto)demiterea guvernului Tarlev II la 19 martie 2008, la 31 martie 2008 PCRM aprobă noua componenţă a Guvernului în frunte cu prim-ministrul Zinaida Greceanîi şi programul de guvernare al acestuia pentru anii 2008–2009, întitulat “Progres şi integrare”. La 13 ianuarie 2007, PRCM a devenit primul partid de stînga din CSI, care a devenit membru cu drepturi depline al Partidului Stînga Europeană. Doi membri ai PCRM — Grigore Petrenco şi Irina Vlah au devenit membri ai Comitetul Executiv al Partidului Stînga Europeană.
Congresul VI al PCRM din 15 martie 2008:
La Congresul VI al PCRM au participat 412 delegaţi, reprezentînd organizaţiile partinice municipale şi raionale, precum şi invitaţi străini din partea partidelor comuniste din China, Ucraina, Rusia şi reprezentanţi ai Partidului Stînga Europeană şi Partidului Alianţa Socialistă din România. La congres a fost audiat raportul politic a CC al PCRM prezentat de preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, au fost introduse modificări la Statutul partidului. Congresul a adoptat un nou Program al partidului, care stabileşte noi obiective strategice în activitatea PCRM — apărarea suveranităţii şi consolidarea statalităţii ţării; restabilirea integrităţii teritoriale a Moldovei; modernizarea Republicii Moldova prin trecerea treptată de la economia preponderent agrară şi capitalismul birocrat de nomenclatură la societatea postindustrială, bazată pe cunoştinţe, competenţă, tehnologii moderne, calitate înaltă a vieţii şi cultura democratică. De asemenea, au fost alese noile componenţe ale Comitetul Central (CC), Comitetului Executiv Politic al CC şi Comisiei Centrale de Revizie (CCR) ale PCRM. Din noua componenţa a Comitetului Executiv Politic al CC fac parte Vladimir Voronin, Vladimir Vitiuc, Anatolii Zagorodnîi, Alexandru Isaev, Victor Mîndru, Grigore Petrenco, Svetlana Popa, Doina-Maria Rotaru şi Mark Tkaciuk. Congresul l-a ales în unanimitate pe Vladimir Voronin în funcţia de Preşedinte al PCRM. Congresul VI al PCRM s-a dorit a fi unul de modernizare a Partidului, de “întinerire” a elitei de partid şi de deschidere a PCRM. De remarcat că, Congresul VI este primul Congres al PCRM la lucrările căruia mass-media a avut accesul liber, şi care au fost retransmise on-line.
Congresul VII al PCRM din 9 iunie 2012:
La lucrările Congresului au participat 463 de delegaţi din toate raioanele republicii şi invitaţi de peste hotare, reprezentanţi ai partidelor comuniste din regiunea transnistreană, Rusia, Belarus, România şi Bruxelles. Sarcina principală a congresului a fost alegerea noii conduceri a formaţiunii şi trasarea noilor obiective de dezvoltare a PCRM pentru perioada următoare. Delegaţii la congres au votat unanim candidatura lui Vladimir Voronin la funcţia de preşedinte al Partidului Comuniştilor iar deputatul Iurie Muntean a fost reconfirmat în funcţia de secretar executiv al Comitetului Central al PCRM. Totodată, congresul a ales o nouă componenţă a CC şi i-a exclus din partid pe deputaţii Vadim Mişin, Oleg Babenco şi Tatiana Botnariuc. De asemenea, congresul a adoptat şi trei declaraţii: “privind promovarea neutralităţii ţării ca factor al asigurării statalităţii”, “privind promovarea ideii de aderare la Uniunea Vamală şi cea Eurasiatică” şi “privind situaţia social-economică gravă din ţară ca o consecinţă a guvernării AIE”.
Lider
Deputați
Adresa juridică
OrașChişinău
StradăN. Iorga 11
Webhttp://www.pcrm.md/
Emailpcrmcc@gmail.com
FacebookPCRM
Telefon+373 (22) 23-46-14
Fax+373 (22) 23-36-73
Rating
Mediu: 7.8
Articole relevante