Parlament
Proiecte înaintate de opoziția parlamentară, examinate în cadrul Comisiilor permanente
 11 Octombrie 2017 17:00  2887
Comisiile permanente ale Legislativului s-au întrunit astăzi în ședințe și au examinat mai multe proiecte înaintate de opoziția parlamentară.  Procedura se înscrie în acțiunile desfășurate în cadrul săptămânii opoziției în Parlamentul Republicii Moldova.

Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat modificări și completări ale Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, precum și mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Deputații în unanimitate au susținut,  prevederile ce se referă la publicarea, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenţei medicale, a informaţiei despre numărul contractului şi data când acesta a fost încheiat cu prestatorul de servicii medicale, spectrul şi tipul serviciilor medicale contractate, precum şi volumul şi modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale. Aceste date se propun a fi publicate atât pe pagina oficială web a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, cât  şi cea a prestatorului de servicii.

Totodată, membrii Comisiei au aprobat completări cu referire la suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate, care nu va putea fi mai mică decât suma aprobată pentru anul precedent indexată la indicele preţurilor de consum.

În aceeași ședință, deputații au aprobat constituirea şi funcţionarea Comitetelor sectoriale pentru formarea profesională. Potrivit proiectului, acestea vor avea misiunea de a dezvolta parteneriate sociale la nivel de ramuri ale economiei în domeniul formării profesionale. Scopul acestora va fi de a sprijini învăţământul profesional tehnic şi formarea continuă a specialiştilor, precum și corelarea formării profesionale a angajatorilor şi salariaţilor cu cerinţele pieţei forţei de muncă.  Comitetele vor fi constituite de reprezentanţi ai sindicatelor şi ai patronatelor.

Toate proiectele au fost aprobate în prima lectură și urmează a fi prezentate și dezbătute în plenul Parlamentului.

 

Sursa:  Politics.MD

Știri asemănătoare
 
Adaugă comentariu
Nume  *
Mesaj *
Recomandate
Partide politice
Sondaj
Va reuşi noul primar sa realizeze promisiuniile?
Da - 52.13%
Nu - 47.87%