Partide
Concurs la funcția de membru al ECRI din partea Republicii Moldova
 20 Noiembrie 2018 11:10  2651
Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea membrului din partea Republicii Moldova la Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI)

Scopul ECRI este de a monitoriza chestiunile ce ţin de rasism, discriminare pe bază de origine etnică, cetăţenie, culoare, religie şi limbă, precum şi xenofobie, antisemitism şi intoleranţă.

La funcția de membru al ECRI din partea Republicii Moldova este în drept să candideze persoana care:

ü deţine cetăţenia Republicii Moldova;

ü are studii superioare;

ü cunoaște la nivel avansat una din limbile oficiale ale Consiliului Europei (limba engleză sau franceză);

ü nu are apartenență politică;

ü dispune de o reputație ireproșabilă și de o autoritate morală;

ü manifestă o atitudine tolerantă față de grupurile minoritare, naționale, etnice și lingvistice;

ü nu va accepta instrucţiuni din partea autorităților statului, organizațiilor sau persoanelor în îndeplinirea sarcinilor care rezidă din statutul de membru al ECRI;

ü va aloca timpul şi aptitudinile necesare exercitării eficiente a mandatului, inclusiv pentru participarea regulată la reuniunile ECRI, întreprinderea periodică a vizitelor de ţară şi pregătirea rapoartelor şi concluziilor ECRI;

ü este cu notorietate și activitate recunoscută în domeniul apărării drepturilor omului de cel puțin 5 ani, în special în domeniul combaterii discriminării și posedă expertiză recunoscută în probleme de rasism, xenofobie, antisemitism și intoleranță;

ü are experiența de participare și, în special, de reprezentare a Republicii Moldova la forumuri internaționale și/sau în organizații internaționale.

Persoanele interesate urmează să depună la sediul Ministerului Justiției dosarul de particire la concurs, care include:

- cererea (în formă liberă) de participare la concurs;

- curriculum vitae (în limba română și în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei);

- scrisoare de motivare pentru aplicarea la respectiva funcție (în limba română și în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei);

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii superioare;

- certificate de competențe lingvistice, dacă există;

- copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

- cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere);

- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit formularului anexat;

- declarația pe propria răspundere a candidatului că nu este membru al vreunui partid politic, că

manifestă o atitudine tolerantă față de grupurile minoritare, nu manifestă atitudine negativă și diminutivă privind drepturile omului și nu manifestă atitudini rasiste, xenofobe și antisemite, nu a făcut anterior declarații și/sau acțiuni rasiste, xenofobe și antisemite sau care ar submina indivizibilitatea drepturilor omului pentru fiecare.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la Ministerul Justiției până la data de 3 decembrie 2018, ora 17:00. Dosarele pot fi depuse la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 128), prin poștă sau prin email la adresa: secretariat@justice.gov.md. La depunerea dosarului se va menţiona Aplicaţie pentru selecţia naţională - ECRI”.

Ținînd cont de necesitatea asigurării egalității de gen și având în vedere că, în prezent, sunt insuficient reprezentate în cadrul ECRI, femeile sunt în mod special încurajate să aplice.

În termen de o zi după expirarea termenului de depunere a dosarelor, CV-urile și scrisorile de motivare ale candidaților înregistrați vor fi publicate pe pagina web oficială a Ministerului Justiției. În decurs de trei zile de la publicare, ONG-urile și persoanele interesate vor avea posibilitatea să prezinte Comisiei de selecție eventuale comentarii pe marginea candidaturilor depuse.

Sursa:  Politics.MD

Știri asemănătoare
 
Adaugă comentariu
Nume  *
Mesaj *
Recomandate
Partide politice
Sondaj
Cît sunteţi de hotărît să votaţi un anumit par%d în acest moment?