Personalităţi
Lupu Marian
Funcţie:Preşedintele Partidului Democrat din Moldova
Apartenenţă politică:Partidul Democrat din Moldova
Profesie:Economist
Data naşterii: 20.06.1966
Locul nașterii: o. Bălţi
Limba maternă: Româna
Limbi cunoscute: Engleza, Germana, Rusa
Stare civilă: Căsătorit, doi copii
Religie: Creştin ortodox
Educație și formare:
1994 - 1996: Studii postuniversitare, Comerţul Internaţional şi Politica OMC, Institutul OMC (Geneva)
1991 - 1994: Studii postuniversitare, Politica financiară şi de programare, Institutul FMI (Washington)
1987 - 1991: Doctor în Economie, Academia Economică „G.V. Plehanov”(Moscova), Universitatea de Stat din Moldova (USM)
1983 - 1987: Licenţiat în Economie, Facultatea de Comerţ şi Economie, USM
1972 - 1983: Absolvent, Şcoala nr. 1 din Chişinău (actualmente Liceul “Gheorghe Asachi”)
Experiență profesională:
2013: Președinte al Fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova
2010 - 2012: Președinte interimar al Republicii Moldova
2010 - 2013: Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
2009 - 2010: Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
2005 - 2009: Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova
2003 - 2005: Ministru al Economiei
2001 - 2003: Viceministru al Economiei
1997 - 2001: Director, Departamentul Relaţii Economice Externe, Ministerul Economiei
1994 - 1997: Şef direcţie, Departamentul Relaţii Economice Externe, Ministerul Economiei
1992 - 2000: Director executiv, Programul TACIS-Moldova
1991 - 1992: Specialist principal, Departamentul Relaţii Economice Externe, Ministerul Economiei
Experiență profesională:
2012: Vicepreședinte al Internaționalei Socialiste
2009: Președinte al Partidului Democrat din Moldova
Rating
Mediu: 5
Articole relevante